NAŠE NABÍDKA
novinky

21.05.2018

Ochrana osobních ...
V souladu s GDPR zveřejňujeme nakládání s vašimi osobn ...

12.06.2014

VÝPADEK HLASOVÝC ...
Omlouváme se, ale z důvodu výpadku hlasových služeb par ...
další 

Infolinka : +420-530 50 22 22
Podpora : +420-530 50 22 33
volat můžete od 9:00 do 17:00 hod.
v pracovní dny

Nonstop:
FAX : +420-530 50 22 30
E-mail: info@netphone.cz

NETPHONE s.r.o.
Olomoucká 164a
627 00 Brno

IČO: 27662080
DIČ: CZ27662080

Bankovní spojení:
2165304001/5500 Raiffeisen Bank

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Brne, oddíl C, vložka 49911

Napište nám:

Jméno:

E-mail:

Předmět:


Zpráva:


Ověřovací kód:9JFGQA


Ochrana osobních údajů GDPR

  • Poskytovatel v okamžiku sjednání smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Účastníka a to Jméno a příjmení, Datum narození, Adresu bydliště, Adresu pro doručování v listinné formě, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo a informace o datových spojeních účastníka. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. Poskytovatel se stává Správcem uvedených osobních údajů.
  • Správce osobních údajů je tedy Společnost NETPHONE s.r.o., Olomoucká 164a, 627 00 Brno, tel.: +420 530 502 222, mail: info@netphone.cz, www: www.netphone.cz.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Poskytovatele je : Pavel Šalomoun, tel.: +420 530 502 829, mail:dpo@netphone.cz.
  • Osobní údaje Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a Adresa pro doručování v listinné formě jsou zpracovávány na základě tohoto smluvního vztahu a na základě zákona č. 127/2005 Sb. za účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli zákonem daných povinnosti pro tento typ smluvního vztahu a za účelem realizace vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Účastníkem nutné pro plnění smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.
  • Tyto osobní údaje Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a Adresa pro doručování v listinné formě budou u Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu, samotná smlouva pak dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991zákona o DPH č. 235/2004.
  • Osobní údaje Adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu poskytovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Účastníkem potřené pro plnění smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.
  • Osobní údaje Adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla budou u Správce zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky. Účastník má právo během těchto dvou let po ukončení smlouvy požádat o výmaz těchto osobních údajů, Správce pak výmaz uskuteční, pokud tomu nebrání překážka v podobě nevypořádaných pohledávek Správce, nebo otevřená možnost podání reklamací, nebo jiný prokazatelný zájem Správce.
  • Osobní údaje informace o datových spojeních účastníka jsou zpracovávány na základě zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v § 97, odst. 3.[2] a vyhlášky 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. Zpracovávání těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. Tyto osobní údaje informace o datových spojeních účastníka jsou u Správce uloženy po dobu 6 měsíců od svého vzniku.
  • Osobní údaje informace o datových spojeních účastníka budou předávány dalším příjemcům a to soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu v rámci vedení vyšetřování závažné trestné činnosti nebo Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství a České národní bance a to vždy na základě řádné žádosti a jejího odůvodnění. Žádné jiné výše uvedené osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům, pokud o to Účastník výslovně nepožádá.
  • Účastník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost údajů. Tyto žádosti lze směrovat na službu hotline dle bodu 6 smlouvy. Účastník má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.